Enter your keyword

IO Fórum

HOME

NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY

Diskuzní imunoonkologické fórum, které pojednávalo o novinkách a kontroverzích imunoterapie napříč solidními nádory proběhlo 24. září 2021 v Praze. Akce byla připravena hybridní formou a její online verze byla vysílána přes World MedNet.

Přístup k záznamu fóra je podmíněn přihlášením na portálu World MedNet.

POZVÁNKA

Na imunoonkologické diskuzní fórum si Vás dovolil pozvat Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

24. září 2021 v Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, Praha

Za organizační výbor:
Tomáš Büchler, Pavel Dundr, Igor Kiss, Bohuslav Konopásek, Ľudmila Křížová, Bohuslav Melichar, Luboš Petruželka, Jan Špaček, Michal Vočka

Garantem je prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Záštitu nad fórem převzala:
Sekce onkologické imunologie ČOS

SPOLUPOŘADATELÉ

Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a byla ohodnocena 6 kredity.

REGISTRACE

Ceny registrací pro rok 2021

Lékař prezenční účast         800 Kč
Lékař online účast               zdarma
Student prezenční účast     zdarma
Student online účast           zdarma
Aktivní účast                         zdarma

PROGRAM

NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY

 

8.30–9.00
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9.00–9.05
ZAHÁJENÍ FÓRA
Luboš Petruželka

9.05–11.35
1. BLOK: PREDIKTIVNÍ IMUNOBIOMARKERY

1.ČÁST
moderuje Pavel Dundr

9.05–9.20
Shrnutí současného stavu a možností imunopredikce
Pavel Dundr a kol.

9.20–9.35
Imunopredikce z pohledu onkologa
Ľudmila Křížová, Luboš Petruželka, Jan Špaček

9.35–10.05
Panelová diskuze:
Tomáš Büchler, Jindřich Kopecký, Ľudmila Křížová, Bohuslav Melichar, Renata Soumarová, Jan Špaček, Hana Študentová, 

10.05–10.20
Přestávka

2.ČÁST
moderuje Michal Vočka

10.20–10.35
Mikrobiom – imunoprediktor nebo imunomodulátor
Michal Vočka a kol.

10.35–10.50
Pohled infekcionisty
Jiří Beneš a kol.

10.50–11.05
Mikroby a imunitní systém
Miloslav Kverka

11.05–11.35
Panelová diskuze:
Jiří Beneš, Miloslav Kverka, Luboš Petruželka, Jan Špaček, Helena Tlaskalová-Hogenová, Michal Vočka

11.35–12.35
Oběd

2. BLOK: MONOIMUNOTERAPIE VS. IMUNOCHEMOTERAPIE
12.35– 13.50
moderuje Luboš Petruželka a Jan Špaček

12.35–12.50
Pro monoimunoterapii
Luboš Petruželka

12.50–13.05
Proti monoimunoterapii
Tomáš Büchler

13.05–13.10
Diskuze

13.10–14.10
Témata:

NSCLC/SCLC
Milada Zemanová

Renální karcinom
Hana Študentová

Kožní malignity
Jindřich Kopecký, Ivana Krajsová

GIT a ostatní
Radka Obermannová

Panelová diskuze:
Libor Havel, Jindřich Kopecký, Ivana Krajsová, Eugen Kubala, Bohuslav Melichar, Radka Obermannová, Jan Špaček, Hana Študentová, Jiří Votruba, Milada Zemanová

14.10–14.25
Přestávka

3. BLOK: NOVINKY A JEJICH BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ V KLINICKÉ PRAXI: imunoterapie pro časná stadia nádorů
(neoadjuvantní a adjuvantní léčba)
14.25– 15.45
moderuje Tomáš Büchler

14.25–14.40
Močový měchýř
Tomáš Büchler

14.40–14.55
Plíce
Marie Drösslerová

14.55–15.10
Renální karcinom
Aneta Rozsypalová

15.10–15.25
Melanom
Eugen Kubala

15.25–15.45
Panelová diskuse:
Tomáš Büchler, Marie Drösslerová, Eugen Kubala, Luboš Petruželka, Aneta Rozsypalová

Témata:
• Risk/benefi t adjuvantní imunoterapie
• Cost/benefi t adjuvantní imunoterapie
• Problém absence antigenu v adjuvantních indikacích

15.45
Zakončení fóra

 

Program v PDF ke stažení zde.

PARTNEŘI

Máte-li zájem účastnit se dalšího ročníku IO fóra jako vystavovatel či partner, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

HLAVNÍ PARTNER

pngkit_sanofi-logo-png_3438830

PARTNEŘI

Sotio_lg_xx

KONTAKT

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Ivana Kaderková

M : +420 778 476 475

E : i.kaderkova@wemakemedia.cz

EVENT MANAGER

Jakub Zícha

M : +420 778 758 904

E : j.zicha@wemakemedia.cz

HOTEL

Pro zájemce bylo předjednáno ubytování v Grandium Hotel Prague, Politických vezňů 913/12, Praha, za zvýhodněnou cenu za jednolůžkový či dvoulůžkový pokoj se snídaní.

Parkování v hotelových garážích má omezené kapacity a je zpoplatněno.

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

We Make Media, s. r. o.
tel.: +420 778 476 475
e-mail: info@wemakemedia.cz
web: www.wemakemedia.cz

Souhlas se vstupem na stránky určené odborné lékařské veřejnosti

Vstupujete na webové stránky, které jsou určeny odborné lékařské veřejnosti! Vstupem potvrzujete, že jste si vědom(a) toho, že informace obsažené na webových stránkách pro zdravotnické odborníky nejsou určené pro laickou veřejnost.